Czy nauka w szkole prywatnej daje większe szanse w dostaniu się na uczelnię wyższą?

Czy nauka w szkole prywatnej daje większe szanse w dostaniu się na uczelnię wyższą?

W polskim systemie oświatowym występują dwa rodzaje szkół. Publiczne prowadzone głównie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz niepubliczne, którymi zarządzają podmioty prywatne lub społeczne. W systemie szkolnictwa powszechnego przeważają szkoły publiczne, jednak liczba placówek prywatnych z roku na rok rośnie, gdyż cieszą się one coraz większym zainteresowaniem i lepszą renomą. Jaką zatem szkołę dla dziecka wybrać? Czy poziom nauczania w szkołach prywatnych jest wyższy od oferowanego w placówkach publicznych? Zapraszam do lektury i poznania odpowiedzi na postawione pytania.

Jaką szkołę wybrać dla dziecka?

Powtarzający się od lat dylemat, jaką szkołę wybrać to problem, który każdy rodzic musi rozwiązać sam. Jeśli postawimy na placówkę prywatną, możemy się spodziewać, że dziecko otrzyma lepszą opiekę i przez to będzie się czuło bezpieczniej. Niewątpliwym atutem jest także częstszy kontakt z nauczycielem i możliwość rozwijania swoich pasji podczas licznych zajęć dodatkowych. Dzięki temu rodzice będą spokojniejsi o jego rozwój. Nie bez znaczenia jest też funkcjonowanie wśród rówieśników, którzy reprezentują podobny status majątkowy.

Jeśli wybierzemy szkołę publiczną, dziecko będzie poddane silnej presji rówieśników, a na rozwijanie talentów raczej nie będzie miało czasu. Warto zatem, w przypadku obydwu szkół sprawdzić, jakimi osiągnięciami może się pochwalić każda z placówek, czy ma wśród swoich uczniów lub absolwentów jakichś olimpijczyków, jakie są o niej opinie i to nie tylko rodziców, ale przede wszystkim uczniów.

Należy jednak pamiętać, że nawet najdroższa i najlepiej zorganizowana szkoła, czy najlepszy program autorski nauczyciela, nie zastąpią pracy dziecka. Nie spowodują, że stanie się szczególnie zdolne, zwłaszcza jeśli nie ma chęci do nauki.

Czy uczniowie w szkołach niepublicznych osiągają lepsze wyniki niż w publicznych?

Jednym z czynników, które mają wpływ na wybór szkoły dla dziecka, jest oferowany przez nią poziom edukacji. Wbrew panującemu przekonaniu, poziom nauczania przeciętnej niepublicznej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej uznawany jest za wysoki, co potwierdzają wyniki badań. Opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyniki egzaminu ósmoklasisty z 2021 roku wykazują, że z testami z języka ojczystego, matematyki i języków obcych lepiej poradzili sobie wychowankowie szkół prywatnych i społecznych. Średnia wyników dzieci również przemawia na korzyść oświaty niepublicznej.

Zarówno jeden, jak i drugi typ szkoły ma tak samo wielu zwolenników co zagorzałych przeciwników. Warto pamiętać, że uczeń, który posiada predyspozycje i chęci do rozwoju, dobrze poradzi sobie w każdej placówce, niezależnie od poziomu prowadzonych zajęć.