opłaty

Opłaty

Opłaty za uczęszczanie dziecka do Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej Tęczowe Abecadło:

 • Czesne:

w wysokości 900 zł miesięcznie opłacane przez 12 miesięcy w roku, od września do sierpnia, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca;

w wysokości 1050 zł miesięcznie opłacane przez 10 miesięcy w roku, od września do czerwca, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca;

 • Rodzeństwo: przysługuje 15% zniżka w czesnym za drugie i kolejne dziecko uczęszczające do szkoły.
 • Indywidualne stypendia dyrektora – przyznawane na wniosek Rodziców.

W ramach czesnego szkoła zapewnia:

 • opiekę w godzinach 06:30 – 16:30
 • zajęcia dydaktyczne w wymiarze 30 godzin tygodniowo (klasy I – III) jak i 30 godzin tygodniowo (klasy IV – VIII)
 • język angielski w wymiarze 5 godzin tygodniowo
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
 • opiekę psychologa, pedagoga szkolnego i logopedy
 • zajęcia świetlicowe do godziny w godzinach 06:30 – 08:00; 15:00 – 16:30.

Dodatkowo płatne są:

 • obiady,
 • wybrane podręczniki,
 • wycieczki,
 • dodatkowy basen,
 • zajęcia dodatkowe (powyżej jednej godziny tygodniowo) oraz prowadzone przez instruktorów spoza szkoły.

Opłaty przyjmujemy wyłącznie przelewem na konto:

mBank 83 1140 2004 0000 3602 7506 5937
Zespół Placówek Oświatowych
Magdalena Sawicka-Bartosik
ul. Mickiewicza 4a
73-110 Stargard

W tytule wpłaty wpisujemy:

imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za czesne za miesiąc, rok.

Możliwość opłaty rocznej lub semestralnej,do wyboru także wariant opłat w 12 ratach. Istnieje możliwość korzystania z funduszu stypendialnego w indywidualnych przypadkach na podstawie decyzji dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych. 

Nasza szkoła charakteryzuje się domową i bezpieczną atmosferą. Nie jest dużą szkołą, dlatego uczniowie znają siebie nawzajem oraz nauczyciele mają możliwość indywidualnie zwrócić uwagę na każdego ucznia. W szkole pracują Panie Pedagog i Psycholog które są tutaj by pomagać uczniom, zachęcać oraz szukać razem rozwiązań. Po zajęciach szkolnych, przygotowany jest bogaty program zajęć pozalekcyjnych.

Naszym nauczycielom zależy na edukacji swoich uczniów i starają się by osiągnęli jak najlepsze wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Nasz kadra nauczycielska jest stabilna co ułatwi asprawną i owoną pracę na przestrzeni lat. Nauczyciele korzystaja z różnego rodziaj szkleń by doskonalić swoje metody uczenia.