dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Karta zgłoszenia ucznia

Informator dla rodziców

Regulamin rekrutacji

Wykaz niezbędnych dokumentów przy zapisie dziecka do szkoły

Rekrutacja w trzech prostych krokach