zajęcia

Zajęcia szkolne

W naszej szkole oferujemy szereg zajęć realizujących obowiązującą obecnie podstawę programową. Bazując na naturalnym dziecięcym entuzjazmie i ciekawości, rozbudzamy w uczniach zainteresowanie naukami ścisłymi i humanistycznymi oraz miłość do książek. Sprawiamy więc, że proces poszerzania wiedzy staje się dla nich przyjemnością.

Dzieci dowiadują się wielu nowych, przydatnych informacji o otaczającej je rzeczywistości i historii kraju, w którym żyją. Poznają świat przyrody, matematyki i innych dziedzin nauki. Na lekcjach języka polskiego ćwiczą czytanie ze zrozumieniem i poprawne pisanie, z zachowaniem zasad gramatyki i ortografii. Z kolei dzięki dobrze zorganizowanym lekcjom wychowania fizycznego, uczą się zasad popularnych gier zespołowych i współpracy w grupie.

Dodatkowo, korzystając z naszej szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych (do której wliczają się między innymi zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, czy sportowe), nasi uczniowie mają szansę rozwijać swoje wyjątkowe talenty w wielu dziedzinach i ćwiczyć kreatywność. Liczne koła zainteresowań pozwalają im na odkrywanie nowych pasji i zawieranie ciekawych znajomości.

Posyłając swoje dziecko do naszej szkoły możesz być pewien, że zapewniasz mu najlepszy start. Nasi absolwenci to osoby w pełni przygotowane do kontynuacji edukacji w szkole ponadpodstawowej, posiadające wszelką niezbędną na tym etapie wiedzę i umiejętności.

Zapraszamy.


Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Zapraszamy rodziców i ich ukochane dzieci do dołączenia do naszego zespołu i rozpoczęcia edukacji w Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej Tęczowe Abecadło.


skontaktuj się z nami

Współpraca

Współpraca w trakcie zajęć dydaktycznych jest dominującą formą współdziałania z uczniami. W tym celu stosują i różnicują metody, m.in.: pracę zespołową podczas lekcji, zadawanie grupowych prac domowych, organizowanie dyskusji i debat, pracę metodą projektu.Szkoła zapewnia uczniom możliwość czynnego udziału w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej.W szkole sposób urządzenia i zagospodarowania przestrzeni ułatwia współdziałanie wszystkim członkom społeczności szkolnej i respektuje zróżnicowane potrzeby w tym względzie.

Integracja

Edukacja to szczególny etap dziecka, gdyż ma ogromny wpływ na jego dalsze losy. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie dziecku warunków do edukacji i powodzeń edukacyjnych od początku jego pobytu w szkole, na co mają niebagatelny wpływ organizacyjno-metodyczne aspekty pracy nauczyciela oraz jego działalność planistyczna, twórcza.

odpowiedzialność

Autonomia prowadzi do zaangażowania, a to jest paliwem do budzenia motywacji wewnętrznej, A stąd już krok do odpowiedzialności za uczenie się. A to już jest to, na czym nam zależy, aby to dziecko właśnie było odpowiedzialne za swoją naukę.

Mówią o nas:

Polecono mi wybrać Polsko-Angielską Szkołę Podstawową Tęczowe Abecadło jako szkołę podstawową dla mojego syna. Odwiedziłam szkołę, rozmawiałem z nauczycielami i uczniami i znalazłam tu tak wiele możliwości, że nie miałam wątpliwości, jaką podjąć decyzję. Polecam serdecznie.

Anna Kowalska

Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem pierwszego spotkania z nauczycielami szkoły podstawowej Tęczowe Abecadło. Zauważyłem, że są otwarci i wykształceni. Moje dziecko uczęszcza do szkoły niepublicznej w Stargardzie i jak by mogło to by nie opuszczało szkoły po zajęciach. Mogę zdecydowanie polecić tę szkołę wszystkim rodzicom.

Marcin Wroński

Chcę podziękować wszystkim nauczycielom, którzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić naszym dzieciom jakościową i użyteczną wiedzę. Doskonale łączą edukację i zabawę, a dzieci są bardzo zadowolone z takiego podejścia do lekcji.

Edyta Dziuba

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

1. Dlaczego warto zapisać dziecko już od klasy startowej (zero), zamiast czekać do pierwszej?

Przejście dziecka do klasy pierwszej jest wydarzeniem przełomowym. Zmienia się  środowisko, rosną wymagania. Bycie uczniem to coś poważnego. Sytuacja jest stresująca dla całej rodziny, ale przede wszystkim dla dziecka. Przekonaliśmy się o tym, że kiedy dziecko przychodzi rok wcześniej, ma czas na adaptację w nowym miejscu, buduje poczucie bezpieczeństwa poprzez przyjaźnie, ma tu czas nie tylko na przygotowanie do klasy pierwszej, ale też na zabawę. Obecni pierwszoklasiści, którzy zaczynali od zerówki, o wiele łatwiej „wchodzili” w nowe, typowo szkolne oczekiwania od pozostałych.

2. Co to są okresy sensytywne?

Są to naturalnie występujące okresy w życiu dziecka, kiedy przy mniejszym wysiłku możemy pomóc dziecku opanować określone nawyki. Np. do trzeciego roku życia łatwiej jest nauczyć dziecko porządku. Obejmują one czas od okresu prenatalnego do 20 roku życia, kiedy człowiek osiąga dojrzałość w sensie wychowawczym. Przy czym, najintensywniejsza wrażliwość rozwojowa jest możliwa właśnie do 12 roku życia.

3. Czy w szkole realizowana jest podstawa programowa?

Tak jak każda szkoła, która podlega przepisom, realizujemy podstawę programową. Rozszerzamy jednocześnie program o cele i zadania zapisane z statucie szkoły i programie profilaktyczno-wychowawczym. Są to między innymi dodatkowe godziny pracy przeznaczone na lekcje j. angielskiego, matematyki, informatyki, itd.

Skontaktuj się z nami

Szczegóły kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, to skontaktuj się z nami w dowolnej formie.

Ul. Stanisława Staszica 27; 73-110 Stargard
sekretariat@teczoweabecadlo.pl
+48 502 613 263
skontaktuj się z nami

Wyślij nam wiadomość