Z miłości i pasji do dzieci.

– Magdalena Sawicka-Bartosik
dyrektor

Oferta naszej szkoły podstawowej w Stargardzie

Wybór pierwszej szkoły dla dziecka to niezwykle ważna kwestia, która może mieć ogromny wpływ na jego dalszą edukację. Dlatego też warto dokładnie zapoznać się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek oraz warunkami przyjęcia malucha do danej szkoły. Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o naszej Niepublicznej Szkole Podstawowej.

W odpowiedzi na oczekiwania społeczności stargardzkiej została powołana do życia Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Tęczowe Abecadło. Nasza placówka dydaktyczna spełnia warunki przewidziane dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Zapewniamy naszym uczniom wysoki poziom nauczania według programów uwzględniających obowiązkową na tym etapie nauki podstawę programową kształcenia ogólnego.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Nasza szkoła podstawowa jest miejscem wyjątkowym. Dokładamy wszelkich starań, by panowała tu serdeczna, przyjazna atmosfera. Oferujemy indywidualne podejście do każdego ucznia, otaczając go życzliwą opieką oraz wsparciem w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań. Staramy się stworzyć klimat sprzyjający osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości i kształtowaniu osobowości. Podejmujemy się również licznych działań na rzecz rozwoju dzieci.

Oferujemy klasy z limitem do 16 osób – co umożliwia nauczycielom efektywne przeprowadzanie zajęć i stworzenie uczniom komfortowych warunków nauki.

Nasz program nauczania jest zgodny z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Wlicza się do niego pełna edukacja:

 • polonistyczna,
 • matematyczna,
 • muzyczna,
 • plastyczna,
 • przyrodnicza,
 • społeczna,
 • z zakresu wychowania fizycznego.

Zapewniamy uczniom:

 • zajęcia języka angielskiego na wysokim poziomie,
 • zajęcia języka hiszpańskiego, na każdym poziomie edukacyjnym,
 • kompleksowe zajęcia ogólnorozwojowe,
 • logorytmika,
 • mindfulness,
 • szachy,
 • zajęcia taneczne prowadzone,
 • zajęcia techniczne,
 • zajęcia kreatywne,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia z kodowania,
 • opiekę psychologa i logopedy,
 • profilaktykę zdrowotną,
 • galerię pomysłów.
Nasze statystyki

Nasze doświadczenie

Nauki humanistyczne
78%
Nauki artystyczne
71%
Nauki społeczne
63%
Nauki ścisłe
81%
Co robimy

Nasze zajęcia pozalekcyjne

Planowa i zorganizowana opieka nad uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy edukacyjno-wychowawczej w naszej placówce, dlatego szkoła oferuje swoim wychowankom bogaty pakiet zajęć dodatkowych. Ich podstawowym założeniem jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo-lekcyjnego ani ocen, a uczniowie mają prawo wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć.

Zapraszamy do wyboru naszej szkoły.

Co mówią ludzie

poznajmy się

Poznaj naszą drużynę