Czy szkoła prywatna organizuje posiłki dla dzieci z alergiami pokarmowymi?

Czy szkoła prywatna organizuje posiłki dla dzieci z alergiami pokarmowymi?

Alergie i nietolerancje pokarmowe stają się coraz powszechniejsze i należą do katalogu chorób przewlekłych. Szkoły i przedszkola mają obowiązek zapewnić dzieciom zdrowe i bezpieczne warunki do nauki, dlatego w placówkach oświatowych stosuje się dietę eliminacyjną. Zalecenie to wynika z aktualnych aktów prawnych i Konstytucji RP.

Rodzice dziecka ze zdiagnozowaną alergią powinni dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie i wykaz uczulających alergenów, a także listę leków, które dziecko przyjmuje. Stołówka w naszej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Stargardzie stosuje się do surowych wymogów, jakie trzeba przestrzegać w przypadku dzieci z alergią. Wdrażamy zdrowe zasady żywienia i znamy listę produktów powodujących nietolerancję pokarmową lub alergię. Nasi dietetycy opracowują jadłospisy przeznaczone dla dzieci z uczuleniem, a posiłki przyrządzane są w osobnych naczyniach, aby zminimalizować ryzyko przedostania się śladowych ilości alergenów do pokarmu.

Wyzwania dla placówek oświatowych

W zależności od sytuacji posiłki dla dziecka z nietolerancją pokarmową powinny być modyfikowane w kuchni lub zamawiane w zewnętrznej firmie. Jeśli nie jest możliwe wdrożenie zasad żywienia dla dziecka z alergią, to placówka powinna wskazać inne miejsce, które zapewni odpowiednie warunki dla ucznia.

Sprawność umysłowa dziecka z alergią nie odbiega od sprawności innych dzieci, ale nauczyciele muszą mieć świadomość, że przyjmowanie leków może powodować senność i spowolnienie. Trzeba liczyć się z okresami osłabienia i budować środowisko przyjazne dla dzieci cierpiących na alergie – w niektórych sytuacjach nauczyciel powinien pozwolić podejść do sprawdzianu w innym terminie lub umożliwić odrobienie opuszczonych zajęć. Konieczna jest taka organizacja lekcji, aby dziecko z alergią nie czuło się wykluczone i mogło w pełni uczestniczyć w zajęciach.