Instrukcja logowania do dziennika

Instrukcja logowania do dziennika

LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Witryna dla rodzica/ucznia

Dostęp do witryny jest możliwy jedynie po zalogowaniu, w trakcie którego od użytkownika wymagane jest podanie loginu i hasła. Loginem jest zawsze adres e-mail. Hasło każdy użytkownik definiuje sam. Należy pamiętać, że używany jako login adres e-mail musi być zgodny z tym, który został podany w szkole.

Aby się zalogować po raz pierwszy, należy:

  1. Otworzyć w przeglądarce internetowej stronę naszej szkoły (teczoweabecadlo.pl) i wybrać zakładkę E-Dziennik.

2. Kliknąć link “Przywróć dostęp”.

  1. W polu e-mail wpisać adres poczty elektronicznej.
  2. Na ekranie pojawi się komunikat o tym, że na wskazany adres e-mail został wysłany link umożliwiający utworzenie hasła.
  3. Po otrzymaniu wiadomości należy kliknąć na link i do wyświetlonego formularza wpisać hasło /w tym celu należy przejść na własną pocztę e-mail/, a następnie powtórzyć to samo hasło.

UWAGA!! NOWE HASŁO MUSI SPEŁNIAĆ POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA:

Hasło musi składać się z minimum 8 znaków /w tym: min. 1 wielkiej litery;

1 cyfry; 1 znaku nie alfanumerycznego/.

  1. Nacisnąć przycisk “Ustaw nowe hasło”
  2. Powrócić do strony logowania i wpisać adres e-mail oraz hasło.
  3. Wcisnąć przycisk “LOGOWANIE”
  4. Po zalogowaniu do Witryny dla rodzica/ucznia w głównym oknie wyświetla się strona startowa.
  5. Każde kolejne logowanie do systemu odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

Zmiana hasła / zagubione hasło

W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta hasła lub chce je zmienić to w oknie logowania należy wpisać swój login /adres e-mail/, a następnie kliknąć link . Na podany adres e-mail zostanie przesłany link umożliwiający zmianę hasła.