regulaminy

REGULAMINY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „STAWIAMY NA WASZ ROZWÓJ
- wsparcie uczniów i kadry Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej
w Stargardzie”
nr FEPZ.06.09-IP.01-0034/23

Projekt współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027
Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego,
Działanie 6.9 Edukacja ogólna.

REGULAMINY
1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA KADRY
2. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW/UCZENNIC W PROJEKCIE