Przetwarzanie danych osobowych

Lista podmiotów, którym udostępniane zostały dane osobowe uczestników projektu.

  1. Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o. o.