5 zalet szkół niepublicznych

Szkoły niepubliczne w naszym kraju istnieją już od dawna, ale ich prawdziwy rozkwit nastąpił po 1989 roku, kiedy zmienił się ustrój. Działają przede wszystkim w dużych miastach i zyskują coraz większą popularność. Z czego to wynika? W tym wpisie przedstawimy główne zalety szkół niepublicznych.

1. Wysoki poziom nauczania

Szkoły niepubliczne zapewniają swoim uczniom bardzo wysoki poziom nauczania, nieporównywalny w stosunku do szkół państwowych. Programy edukacyjne w tych placówkach bazują na sprawdzonych i wymagających metodach nauczania. Wszystkie przedmioty podstawowe są prowadzone na najwyższym poziomie, a języki obce uczone są równie dobrze, co na dodatkowych kursach, więc nie ma potrzeby zapisywania dzieci na pozalekcyjne zajęcia.

2. Rozwijanie niezbędnych umiejętności

Uczniowie szkół niepublicznych oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, zyskują także inne umiejętności niezbędne w dorosłym życiu. Uczą się prowadzenia dyskusji, sztuki argumentacji, podstaw skutecznej komunikacji, a także pracy w grupie. Te zdolności ułatwią im rozwój kariery zawodowej oraz wchodzenie w zdrowe relacje interpersonalne w późniejszym życiu.

3. Indywidualne programy nauczania

Dla uczniów, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w jakiejś dziedzinie albo mają problemy związane z nauką, szkoły niepubliczne oferują indywidualne programy nauczania. Indywidualne podejście do uczniów jest receptą na różnego rodzaju zaburzenia czy dysfunkcje, a zdolnym uczniom stwarza idealne warunki do rozkwitu.

4. Małe klasy

Klasy w takich szkołach są o wiele mniejsze niż w państwowych placówkach. Mniejsza ilość uczniów w grupie wpływa na efektywność procesu nauczania. Nauczyciel może poświęcić więcej czasu każdemu uczniowi, dzięki czemu nauka odbywa się sprawniej i bez problemów.

5. Dzieci z różnych krajów

Szkoły niepubliczne przez swoją dwujęzyczność są placówkami, do których najczęściej trafiają dzieci obcokrajowców. Dzięki temu w jednej szkole uczą się dzieci z różnych krajów. Od najmłodszych lat kontakty z ludźmi z różnych kręgów kulturowych wpływają pozytywnie na uczniów. Rozwijają w nich tolerancję, poszanowanie inności, ciekawość świata oraz poszerzają ich horyzonty.