Jaka jest kadra w szkole prywatnej?

Jaka jest kadra w szkole prywatnej?

Rola nauczyciela i wychowawcy w kształceniu młodzieży jest niemal równie istotna, co rodziców i innych członków rodziny. W końcu to właśnie pedagog ma styczność z dzieckiem przez kilka godzin każdego dnia i może na bieżąco oceniać jego postępy i zachowanie. Dlatego profesjonalna kadra nauczycielska to tak istotna kwestia. Jak się ona kształtuje w szkole prywatnej?

Rola nauczyciela w kształceniu

To, że nauczyciel odgrywa ogromną rolę w procesie kształcenia dzieci i młodzieży, wszyscy wiedzą. Zadaniem kadry pedagogicznej jest jednak nie tylko przekazać wychowankom wiedzę i przygotować ich do zdania najważniejszych egzaminów. Tak naprawdę rola nauczyciela, wychowawcy i pedagoga może mieć o wiele większe znaczenie w życiu ucznia. To właśnie kadra pedagogiczna, która na co dzień obcuje z młodzieżą i bacznie obserwuje ich zachowanie, może jako pierwsza wyłapać różnego rodzaju problemy czy zmartwienia, z jakimi się zmagają młodzi ludzie. Zadaniem nauczyciela jest także wpajać uczniom wartości, które okażą się bezcenne w życiu codziennym – także poza szkołą. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy pedagog okazuje młodzieży osobiste zainteresowanie i przejawia odpowiednie podejście. W szkołach prywatnych stworzone są do tego odpowiednie warunki, gdyż ilość uczniów przypadających na jednego nauczyciela jest o wiele niższa niż w szkołach publicznych.

Kadra nauczycielska w szkole prywatnej

Szkoły prywatne kładą ogromny nacisk na zatrudnianie jedynie wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry nauczycielskiej. Muszą to być nie tylko osoby, które zdobyły odpowiednie wykształcenie, ale także takie, które mają odpowiednie podejście do pracy z młodzieżą, przeszły różnego rodzaju kursy pedagogiczne czy psychologiczne, ale także stawiają sobie za cel kształtowanie wśród uczniów solidarnych postaw i istotnych wartości życiowych. Dzięki możliwości zastosowania odmiennego modelu edukacji niż w szkołach publicznych kadra w szkole prywatnej ma o wiele większe “pole do popisu” w tej kwestii i może skupić się na niekonwencjonalnym, indywidualnym podejściu do nauczania, ale także wychowywania uczniów – bo to właśnie ta ostatnia kwestia często okazuje się najistotniejsza dla ich przyszłości.