Jaką przewagę ma prywatna szkoła podstawowa nad publiczną?

Jaką przewagę ma prywatna szkoła podstawowa nad publiczną?

Rodzice wysyłający swoje pociechy do szkoły podstawowej, stają często przed trudnym wyborem pomiędzy publicznymi, a prywatnymi placówkami. Szkoły publiczne są instytucjami prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei szkoły niepubliczne są kierowane przez podmioty prywatne lub społeczne, a tym co je wyróżnia jest fakt, że są one odpłatne. Jednak oczywiście nie jest to jedyna zauważalna różnica. Szkoły te, różnią się także zwykle od siebie jakością nauczania oraz systemem pracy. W poniższym tekście postaramy się przybliżyć najistotniejsze zalety szkół prywatnych.

Indywidualne podejście do każdego ucznia

Jednym z najważniejszych aspektów przemawiających za wyborem szkoły prywatnej, jest wysoka jakość kształcenia, nastawiona na indywidualne potrzeby i predyspozycje ucznia. Zajęcia są prowadzone w mniejszych niż w publicznych szkołach klasach, dzięki czemu znacznie mniej uczniów przypada na jednego nauczyciela. Pozwala to na lepsze poznanie każdego z uczniów, a także zaznajomienie się ich indywidualnymi poziomami i zdolnościami.

Kadra w szkołach prywatnych, dzięki mniejszemu obciążeniu pracą ma szanse na większe i uważniejsze zaangażowanie w tworzeniu programów nauczania. Szkoły prywatne dają realne możliwości dzieciom odznaczającym się szczególnymi zdolnościami. Podobnie, dzieci zmagające się z różnorodnymi dysfunkcjami i zaburzeniami mają szanse na lepsze prowadzenie, a co za tym idzie na przyspieszony rozwój.

Technologie i języki obce

Przyglądając się sposobowi pracy szkół publicznych, szybko można zauważyć wciąż obecne niedociągnięcia w kwestii nauczania języków obcych, a także stosunkowo niski poziom wykorzystywania technik informacyjno- komunikacyjnych. Jest to niezwykła strata dla ucznia, który w przyszłości będzie musiał zmierzyć się z tymi zagadnieniami bez prawidłowego przygotowania.

Z kolei większość szkół niepublicznych, w tym prywatnych przykłada ogromną wagę do nauki języków obcych oferując pracę w niewielkich grupach o zróżnicowanych poziomach. Bardzo duża część szkół prywatnych stawia na edukacje międzynarodową, tworząc między innymi polsko-angielskie szkoły podstawowe, w których oprócz tradycyjnych zajęć uczniowie mogą korzystać także z wielu inicjatyw, zabaw i aktywności poszerzających ich swobodę językową i umiejętności.

Warto również mieć na uwadze fakt, że przeważnie szkoły prywatne dysponują większymi zasobami od szkół publicznych. Dzięki temu mogą zaproponować swoim uczniom o wiele szersze wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych, a także realizacje interesujących eksperymentów i projektów naukowych.  Szkoły prywatne pozwalają także na większe zaangażowanie rodziców, tworząc tym samym sprawnie działającą społeczność nauczycieli, uczniów oraz rodziców, która wspiera poszerzanie horyzontów dzieci, lecz także ich dobre samopoczucie w szkole.