Wpływ środowiska szkolnego na wychowanie dziecka

Środowisko szkolne ma ogromny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka – to naturalne dopełnienie działań wychowawczych podejmowanych przez opiekunów. Zdarza się, że to właśnie w szkole dziecko poznaje osobę, która stanie się dla niego wzorem i całkowicie zmieni jego sposób myślenia oraz postępowania. Wpływ środowiska szkolnego na najmłodszych ma kolosalne znaczenie i nie można go lekceważyć.

Pobyt dziecka w szkole

Dzieci spędzają w szkole dużą część swojego życia. Okres edukacji obejmuje niemal całe dzieciństwo i wczesną młodość, czyli lata, w których psychika młodego człowieka najmocniej się kształtuje.
Biorąc pod uwagę te okoliczności, szkoła jako instytucja powinna spełniać następujące cele:

  • działalność dydaktyczna: dostarczanie wiedzy, kształtowanie zainteresowań naukowych ucznia.
  • działalność wychowawcza: prezentacja norm społecznych i obyczajowych oraz pomoc w odnalezieniu się w społeczeństwie.
  • działalność opiekuńcza: zabezpieczenie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka, organizacja czasu wolnego.

Zagrożenia dla ucznia

Niestety, nie wszystkie placówki są w stanie sprostać wymogom wychowawczym i odpowiednio przygotować dziecko do życia w społeczeństwie. Najczęstszymi problemami w szkołach są:

  • nieprawidłowości w kontaktach dziecka z dorosłymi,
  • zaburzony kontakt z innymi uczniami,
  • niewłaściwa postawa wobec obowiązków szkolnych,
  • odrzucanie norm i zasad przebywania w grupie rówieśniczej.

Rodzice, mając na uwadze wszystkie te czynniki, powinni posłać dziecko do placówki, w której nauczyciele będą nie tylko przekazywali wiedzę, ale też przysposabiali młodych ludzi do dorosłego życia. Odpowiednie podejście w kontaktach z najmłodszymi to gwarancja ich niezakłóconego rozwoju. Dobry pedagog potrafi w porę zainterweniować i odczytywać wszelkie sygnały wysyłane przez uczniów m.in. manifestowanie nieposłuszeństwa czy brak respektu do innych ludzi. Wczesne kształtowanie prawidłowych nawyków pozwoli uzyskać najlepsze efekty wychowawcze w niedalekiej przyszłości.