Nasz zespół

Magdalena Stolarczyk

Magdalena Stolarczyk

nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Ciuksza

Elżbieta Ciuksza

psycholog, pedagog
Damian Maćkowiak

Damian Maćkowiak

nauczyciel języka polskiego
Agata Hendzelewska

Agata Hendzelewska

nauczyciel matematyki
Agnieszka Kocór

Agnieszka Kocór

Nauczyciel świetlicy, kuchcikowo
Łukasz Rachubiński

Łukasz Rachubiński

nauczyciel języka angielskiego, chemii
Danuta Tomczyk

Danuta Tomczyk

wicedyrektor, bibliotekarz
Magdalena Sawicka-Bartosik

Magdalena Sawicka-Bartosik

dyrektor, psycholog, pedagog
Krzysztof Bartosik

Krzysztof Bartosik

wicedyrektor, nauczyciel informatyki i fizyki
Aneta Więcek

Aneta Więcek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta