Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować

Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować

Warsztaty pierwszej pomocy – Program Edukacyjny “Ratujemy i Uczymy Ratować,, 😃🚑
W naszej szkole odbywają się cykliczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnikami zajęć są uczniowie klas od 0- 3.

Podczas warsztatów dzieci uczą się jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jak prawidłowo wezwać karetkę, jak prawidłowo wykonać masaż serca.

Celem zajęć jest:

❤️kształtowanie świadomości i postaw dzieci, które sprzyjają bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci,
❤️przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań na wypadek zagrożenia,
❤️zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
❤️kształtowanie zachowań prospołecznych oraz przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.