Dzień liczby PI

Dzień liczby PI

„Podziwu godna liczba Pi…” – pisała o niej W. Szymborska. 14 marca liczba Pi obchodzi swoje święto. Datę wybrano nieprzypadkowo – w Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3.14, co stanowi jej przybliżoną wartość. Liczba π to stała matematyczna, która określa stosunek długości obwodu koła, do długości jego średnicy. Dziś podczas zajęć uczniowie poznali ciekawostki związane z liczbą Pi. Rozwiązywali różne zadania matematyczne, w których nie zabrakło rozgrywek z Kartami Grabowskiego, jak również mogli się pobawić w szukanie jak największej liczby wyrazów zawierającej cząstkę pi np.: pierniki, pióro itp. To był bardzo ciekawy dzień!