stawiamy na rozwój

STAWIAMY NA WASZ ROZWÓJ

„STAWIAMY NA WASZ ROZWÓJ" - wsparcie uczniów i kadry Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Stargardzie w ramach działania 6.9 Edukacja Ogólna, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

          Zespół Placówek Oświatowych Magdalena Sawicka – Bartosik uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „STAWIAMY NA WASZ ROZWÓJ – wsparcie uczniów i kadry Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Stargardzie w ramach działania 6.9 Edukacja Ogólna, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

         Projekt realizujemy, aby zapewnić odpowiednie warunki do nauki dla minimum 105 uczniów (53 kobiet / 52 mężczyzn w tym 16 osób z niepełnosprawnością) Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Stargardzie. Projekt ma również na celu podniesienie kompetencji 23 osób kadry (18 kobiet / 5 mężczyzn) w tym nauczycieli, nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa logopedy, terapeuty pedagogicznego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych oraz 95 uczniów(48K).

          W ramach projektu planujemy zrealizować następujące działania:

 1. Wsparcie dla kadry – doskonalenie kompetencji zawodowych – studia podyplomowe
 2. Wsparcie dla kadry – doskonalenie kompetencji zawodowych – szkolenia
 3. Utworzenie strefy mistrzów programowania – pracownia komputerowa + sieć internetowa
 4. Utworzenie strefy mistrzów poliglotów – pracownia językowa
 5. Utworzenie strefy królowej nauk – pracownia matematyczna
 6. Utworzenie strefy mistrzów doświadczeń i obserwacji – pracownia nauk przyrodniczych
 7. Utworzenie strefy mistrzów kariery zawodowej – gabinet psychologiczny/kariery zawodowej
 8. Bezpośrednie wsparcie dla uczniów:
  • kółko zainteresowań (językowe) [30 osób]
  • kółko zainteresowań (logiczno-matematyczne) [30 osób]
  • kółko zainteresowań (biologiczno-chemiczne) [30 osób]]
  • kółko zainteresowań (kodowanie) [30 osób]
  • warsztaty (żywieniowo-dietetyczne) [30 osób]
  • warsztaty (teatralne) [30 osób]
  • warsztaty (dziennikarskie – studio podcastowe) [30 osób]
  • rozwój kompetencji zielonych w zakresie m.in. wiedzy ekologicznej, umiejętności i postaw prośrodowiskowych [72 osoby]
  • wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów [105 osób]
  • doradztwo zawodowe dla klas VII i VIII [25 osób]
  • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami / dostosowanie architektoniczne [16 osób]

          Efektem projektu będzie nabycie przez minimum 23 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty (w tym 18 Kobiet) kwalifikacji po opuszczeniu programu oraz 95 uczniów (w tym 48 Kobiet) kwalifikacji po opuszczeniu programu (osoby).

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 1 155 384,53 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 012 139,53 zł