oferta

Witam

Z miłości i pasji do dzieci.

– Magdalena Sawicka-Bartosik
dyrektor

Istotne informacje

Wybór pierwszej szkoły dla dziecka to niezwykle ważna kwestia, która może mieć ogromny wpływ na jego dalszą edukację. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek oraz warunkami przyjęcia dziecka do danej szkoły. Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o naszej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Stargardzie. Już w tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że w tym samym mieście funkcjonuje również nasze niepubliczne przedszkole.

W odpowiedzi na oczekiwania społeczności stargardzkiej została powołana do życia Polsko Angielska Szkoła Podstawowa „TĘCZOWE ABECADŁO”. Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, zapewniając edukację według programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz działania na rzecz rozwoju dzieci.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest miejscem wyjątkowym. Dokładamy wszelkich starań by panowała tu serdeczna atmosfera,  naszych uczniów otaczamy życzliwą opieką. Staramy się stworzyć atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości i kształtowaniu osobowości.

PROPOZYCJA

OFERUJEMY:

 • Klasy do 16 osób,
 • Program nauczania zgodny z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, a w nim edukacja:
  • polonistyczna,
  • matematyczna,
  • muzyczna,
  • plastyczna,
  • przyrodnicza,
  • społeczna,
  • wychowanie – fizyczne,
  • zajęcia języka angielskiego,
  • zajęcia ogólnorozwojowe (zajęcia z piłką – Akademia piłkarska).
 • Lebox – efektywne wspomaganie procesu nauczania,
 • Matplaneta – nauka matematyki  i logiki poprzez rozwiązywanie problemów,
 • Sensoplastyka,
 • Zajęcia taneczne – prowadzone przez szkołę PRESTIGE,
 • Zajęcia techniczne,
 • Zajęcia kreatywne,
 • Zajęcia komputerowe,
 • Opiekę psychologa i logopedy,
 • Profilaktykę zdrowotną,
 • Galeria pomysłów.
Nasze statystyki

Nasze doświadczenie

Nauki humanistyczne
78%
Nauki artystyczne
71%
Nauki społeczne
63%
Nauki ścisłe
81%
Co robimy

Zajęcia pozalekcyjne

Planowa i zorganizowana opieka nad uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy edukacyjno-wychowawczej w naszej placówce, dlatego  szkoła oferuje swoim wychowankom bogaty pakiet zajęć dodatkowych. Podstawowym założeniem tych zajęć jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo-lekcyjnego ani ocen, a uczniowie mają prawo wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć.

Co mówią ludzie

Polecono mi wybrać Polsko-Angielską Szkołę Podstawową Tęczowe Abecadło jako szkołę podstawową dla mojego syna. Odwiedziłam szkołę, rozmawiałem z nauczycielami i uczniami i znalazłam tu tak wiele możliwości, że nie miałam wątpliwości, jaką podjąć decyzję. Polecam serdecznie.

tęczowe abecadło
Anna Kowalska
poznajmy się

Poznaj naszą drużynę

Agnieszka Marczyk

Agnieszka Marczyk

Nauczyciel języka angielskiego, pedagog specjalny
Aneta Więcek

Aneta Więcek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Agnieszka Wnęk

Agnieszka Wnęk

nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
Kamila Wyrwa

Kamila Wyrwa

nauczyciel edukacji przedszkolnej