Prywatna Szkoła Podstawowa w Stargardzie – O szkole

Nasza Prywatna Szkoła Podstawowa w Stargardzie proponuje odmienny model edukacji niż ten, który jest obecnie dominujący. Nie chcemy uczyć dzieci niezdrowej konkurencji, która już na starcie przypomina wyścig szczurów. Zamiast tego naszym celem jest pokazanie dzieciom zalet pracy zespołowej. Pragniemy przyczynić się do kształtowania solidarnych postaw wśród najmłodszych. Zapewniamy dzieciom bezpieczne i zdrowe otoczenie oraz miłą i serdeczną atmosferę. Chcemy, aby aura naszej szkoły przyczyniała się do formowania wyzwolonych umysłów. Uważamy, że nauka powinna mieć w sobie wywrotowy pierwiastek. Przyczyniać się do budzenia chęci zmian istniejącej rzeczywistości.

Oferta szkoły niepublicznej obejmuje realizację podstawy programowej. Ponadto zapewnia dzieciom codzienne lekcje języka angielskiego. Posiadamy ponadto liczne zajęcia dodatkowe w tym zajęcia taneczne, techniczne i komputerowe.

Nasza szkoła to:

  • bezpieczna i zdrowa,
  • przyjazna uczniom i rodzicom,
  • „otwarta na środowidko szkolne i lokalne”
  • efektywna w działaniu,
  • z miłą i serdeczną atmosferą.