O szkole

Dziś szkoła uczy konkurowania, wyścigu. Jesteśmy inni. Chcemy uczyć pracy zespołowej. Szkoła to miejsce, w której się formuje pierwsze postawy solidarne. Nauczanie powinno być wywrotowe. Chcemy wykształcać brak zgody na zastany porządek, wzbudzać chęć zmiany. Rodzice powinni wybierać dzieciom szkoły, które wytrącają je z bierności. Tęczowe Abecadło daje takie możliwości. Dodatkowo propagujemy idee edukacji włączającej.

W klasie pierwszej będziemy realizować podstawę programową. Dodatkowo proponujemy dzieciom codzienną naukę języka angielskiego jak i dodatkowe zajęcia sportowe w oparciu o program Socatocs.

Nasza szkoła to:

  • bezpieczna i zdrowa,
  • przyjazna uczniom i rodzicom,
  • „otwarta na środowidko szkolne i lokalne”
  • efektywna w działaniu,
  • z miłą i serdeczną atmosferą.