Wpis do rejestru placówek oświatowych

Uzyskaliśmy wpis do rejestru placówek oświatowych.