Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Tęczowe Abecadło
nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

Agnieszka Wnęk

Agnieszka Wnęk
Z wykształcenia jestem pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym z diagnozą i terapią pedagogiczną, obecnie kontynuuję naukę na studiach podyplomowych na kierunku –„Matematyka i informatyka – nauczanie drugiego przedmiotu”. Posiadam również kwalifikacje jako Terapeuta Ręki. Ukończyłam szkolenie i aktywnie prowadzę zajęcia nowatorską metodą nauki liczenia i tabliczki mnożenia „Kartami Grabowskiego”.
Jako wychowawca ukazuje uczniom świat pełen szacunku i wzajemnej tolerancji. Uważam, że każde dziecko powinno być akceptowane i kochane, dlatego ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka - odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości. Edukacja jest podstawą naszego rozwoju. Całe życie się uczymy, rozwijamy naszą kreatywność, wyobraźnię i możliwość krytycznego myślenia. Postrzegam naukę w szkole jako przygodę, która ma przygotować dzieci do samodzielności i dojrzałości. Dla mnie nauczanie jest doświadczaniem otoczenia. Każdy z nas jest uczniem i odkrywa tajemnice świata w każdej podejmowanej aktywności. Moją rolą jest wskazać początek i możliwości, jakie daje wejście na daną ścieżkę, a wszystkie zebrane po drodze umiejętności są tym, czego nam nikt nie odbierze.
W pracy z dziećmi najbardziej cenię ich spontaniczność, bezpośredniość i ciekawość świata. Bardzo ważna jest dla mnie atmosfera na lekcji, uważam, że pozytywna relacja z nauczycielem sprzyja przyswajaniu nowej wiedzy i umiejętności. W swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kieruje się zawsze dobrem dziecka. Staram się tworzyć dzieciom taką atmosferę i warunki, które zapewniają właściwy rozwój fizyczny i psychiczny. Największą zapłatą, dla mnie jako nauczyciela jest uśmiech dziecka, bo jak powiedział kiedyś wielki pedagog Janusz Korczak „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Z ogromną radością i dumą patrzę na postępy moich uczniów.

Wnęk Agnieszka
+48 502 613 263
ul. Pierwszej Brygady 15B; 73-110 Staragrd
Nauki humanistyczne
Nauki artystyczne
Nauki społeczne
Nauki ścisłe

Co mówią ludzie

Polecono mi wybrać Polsko-Angielską Szkołę Podstawową Tęczowe Abecadło jako szkołę podstawową dla mojego syna. Odwiedziłam szkołę, rozmawiałem z nauczycielami i…

Anna Kowalska

Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem pierwszego spotkania z nauczycielami szkoły podstawowej Tęczowe Abecadło. Zauważyłem, że są otwarci i wykształceni.…

Marcin Wroński

Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Zapraszamy rodziców i ich dzieci do dołączenia do naszego zespołu i rozpoczęcia edukacji w Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej Tęczowe Abecadło.