Oferta szkoły podstawowej

Istotne informacje

Wybór pierwszej szkoły dla dziecka to niezwykle ważna kwestia, która może mieć ogromny wpływ na jego dalszą edukację. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek oraz warunkami przyjęcia dziecka do danej szkoły. Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o naszej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Stargardzie. Już w tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że w tym samym mieście funkcjonuje również nasze niepubliczne przedszkole.

W odpowiedzi na oczekiwania społeczności stargardzkiej została powołana do życia Polsko Angielska Szkoła Podstawowa „TĘCZOWE ABECADŁO”. Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, zapewniając edukację według programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz działania na rzecz rozwoju dzieci.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest miejscem wyjątkowym. Dokładamy wszelkich starań by panowała tu serdeczna atmosfera,  naszych uczniów otaczamy życzliwą opieką. Staramy się stworzyć atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości i kształtowaniu osobowości.

Propozycja

OFERUJEMY:

 • Klasy do 16 osób,
 • Program nauczania zgodny z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, a w nim edukacja:
  • polonistyczna,
  • matematyczna,
  • muzyczna,
  • plastyczna,
  • przyrodnicza,
  • społeczna,
  • wychowanie – fizyczne,
  • zajęcia języka angielskiego i niemieckiego,
  • zajęcia ogólnorozwojowe (zajęcia z piłką – Akademia piłkarska).
 • Lebox – efektywne wspomaganie procesu nauczania,
 • Matplaneta – nauka matematyki  i logiki poprzez rozwiązywanie problemów,
 • Sensoplastyka,
 • Zajęcia taneczne – prowadzone przez szkołę Alfa Star,
 • Zajęcia techniczne,
 • Zajęcia kreatywne,
 • Zajęcia komputerowe,
 • Opiekę psychologa i logopedy,
 • Profilaktykę zdrowotną,
 • Galeria pomysłów.