Oferta szkoły

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice

Przed Wami jedna z ważniejszych decyzji w życiu – wybór szkoły w której Wasze dziecko rozpocznie przygodę z nauką. Od tego jaki  będzie ten pierwszy krok  zależeć  może cała jego  przyszła edukacja.

W odpowiedzi na oczekiwania społeczności stargardzkiej została powołana do życia Polsko Angielska Szkoła Podstawowa „TĘCZOWE ABECADŁO”. Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, zapewniając edukację według programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz działania na rzecz rozwoju dzieci.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest miejscem wyjątkowym. Dokładamy wszelkich starań by panowała tu serdeczna atmosfera,  naszych uczniów otaczamy życzliwą opieką. Staramy się stworzyć atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości i kształtowaniu osobowości.

OFERUJEMY:

 • Klasy do 16 osób,
 • Program nauczania zgodny z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, a w nim edukacja:
  • polonistyczna,
  • matematyczna,
  • muzyczna,
  • plastyczna,
  • przyrodnicza,
  • społeczna,
  • wychowanie – fizyczne,
  • zajęcia języka angielskiego i niemieckiego,
  • zajęcia ogólnorozwojowe (zajęcia z piłką – Akademia piłkarska).
 • Lebox – efektywne wspomaganie procesu nauczania,
 • Matplaneta – nauka matematyki  i logiki poprzez rozwiązywanie problemów,
 • Sensoplastyka,
 • Zajęcia taneczne – prowadzone przez szkołę Alfa Star,
 • Zajęcia techniczne,
 • Zajęcia kreatywne,
 • Zajęcia komputerowe,
 • Opiekę psychologa i logopedy,
 • Profilaktykę zdrowotną,
 • Galeria pomysłów.