Podręczniki

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Białobrzeska ,,Od A do Z” Didasko SJ J.P. Białobrzescy; 76/1/2009

MUZYKA

Białobrzeska ,,Od A do Z” Śpiewankowo Didasko SJ J.P. Białobrzescy; 76/1/2009

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

D.Kiałka, K.Kiałka, I. Beratyńska ,,Informatyka Europejczyka” Grupa Wydawnicza Helion SA.; 84/1/2009

JĘZYK ANGIELSKI

S. Philips, M. Morgan, M. Stattery ,,Incredible English” Oxford UniversityPress Polska Sp. Zoo.; 71/1/2009