Plan lekcji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Tęczowe Abecadło

Informacje dla uczniów

Plan lekcji uczniów naszej prywatnej szkoły podstawowej może służyć nie tylko im. Dla rodziców potencjalnych kandydatów na uczniów może to być cenna informacja na temat tego, na co stawiamy w nauczaniu naszej placówki. Plac zajęć naszych podopiecznych był układany z myślą o jak najlepszym układzie godzin do ich możliwości.