Informacje dla uczniów

W naszej Szkole Podstawowej w Stargardzie staramy się otaczać uczniów życzliwą opieką, jak również przedstawiać im jasne zasady wspólnej pracy. Chcemy, aby uczyły się w przyjaznej atmosferze, która będzie pomagać im osiągać sukcesy i budować poczucie własnej wartości. Pragniemy również kształtować wśród naszych uczniów odpowiednie postawy. Dlatego chcemy już od najmłodszych lat wzbudzać w nich poczucie odpowiedzialności. Zdajemy sobie sprawę, że dzieci często poruszają się w świecie cyfrowym lepiej niż dorośli. Z tego względu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów, publikujemy w specjalnej zakładce na naszej stronie wszystkie niezbędne im informacje m.in. o planie lekcji oraz podręcznikach.